Perfil de Contractant de l'Ampolla

Servei neteja viària

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 14-09

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 15 de desembre de 2014


Obertura de pliques: Dijous 18 de desembre Obertura sobre 1 Doc. Administrtiva.-Dilluns 22 de desembre a les 11:00 hores Obertura sobre 2 Doc. tècnica Dimarts 13 de gener a les 12:00 Obertura Sobre 3 Oferta econòmica.

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 16-01-2015

Adjudicatari: URBASER SA

Import: 79.566,75 €/ANY IVA inclòs

DOCUMENTS

Plec clàusules 13/11/2014 14:17:28 *

Personal a subrogar 01/12/2014 14:16:29 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant