Perfil de Contractant de l'Ampolla

Expedient licitació del contracte de subministrament i instal·lació d'expenedors de tíquets, en règim de lloguer, i gestió del servei de vigilància de la zona blava de l'Ampolla

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 15-01

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 17 de març de 2015


Obertura de pliques: OBERTURA SOBRE A DOCUMENTACIO ADMINISTRATIVA 12:15 HORES DEL DIA 18/03/15-OBERTURA SOBRE B DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 12:15 HORES DEL DIA 23/03/15- OBERTURA SOBRE C DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA 12:15 HORES DEL DIA 27/03/15

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 27-03-2015

Adjudicatari: ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SAU

Import: (33.180,00 €/Any), més l’IVA

DOCUMENTS

Plec clàusules 24/02/2015 12:11:14 *

Acta obertura pliques 26/03/2015 12:26:35 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant