Perfil de Contractant de l'Ampolla

Servei de recollida de paper, cartró, envasos i vidres als establiments comercials i de restauració

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 15-02

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 17 de març de 2015


Obertura de pliques: OBERTURA SOBRE A DOCUMENTACIO ADMINISTRATIVA 12 HORES DEL DIA 18/03/15-OBERTURA SOBRE B DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 12 HORES DEL DIA 23/03/15 OBERTURA SOBRE C DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA 12 HORES DEL DIA 27/03/15

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 27-03-2015

Adjudicatari: CURTO AIXA S.L

Import: (68.300,00 €/Any), més l’IVA

Detectat un error material a la base 12ena "Criteris avaluables concretament a la fórmula per valorar la millor oferta econòmica enlloc de 60 ha de dir 70: 70 x (preu de licitació – preu de l’oferta que es puntua / (preu de licitació – preu de l’oferta més econòmica)
DOCUMENTS

Llistat comerços 24/02/2015 12:55:10 *

Plano 24/02/2015 12:59:41 *


Acta obertura pliques 26/03/2015 12:26:08 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant