Perfil de Contractant de l'Ampolla

Memòria Arranjament vorera Av. Rafael Llaó – rotonda accés N-340 i AP7

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 15-04

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 02-11-2015

Adjudicatari: CONSTRUCCIONS SENTIS NAVARRO SL

Import: 8.276,40 €

Contracte menor.