Perfil de Contractant de l'Ampolla

Servei neteja platges i itinerari Bassa de les Olles

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 16-02

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 16 de març de 2016


Obertura de pliques: DIJOUS DIA 31 DE MARÇ DE 2016 A LES 12:30 HORES OBERTURA SOBRE C

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 4 d'abril de 2016

Adjudicatari: CONSTRUCCIONS CURTO AIXA S.L.

Import: 65.800,00 MÉS IVA

DIMARTS 22 DE MARÇ DE 2016 A LES 13.00 H AL SALÓ DE SESSIONS DE L'AJUNTAMENT ES PROCEDIRÀ A DONAR A COMPTE DE LA QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ GENERAL PRESENTADA I OBERTURA DEL SOBRE B.
DOCUMENTS

Plec clàusules 19/02/2016 12:51:54 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant