Perfil de Contractant de l'Ampolla

Servei posada a disposició de maquinària pesada de construcció i obres públiques amb conductor

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 16-03

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 16 de març de 2016


Obertura de pliques: DIJOUS DIA 31 DE MARÇ DE 2016 A LES 12:00 HORES OBERTURA SOBRE C

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 18 D'ABRIL DE 2016

Adjudicatari: EXCAVACIONS I MOVIMENTS DE TERRA JUAN MANUEL FRANCH MUÑOZ S.L.

Import: 39.000,00 IVA INCLOS

S'ha detectat una errada material a la clàusula 8ena del Plec de Clàusules pel que fa a l'acreditació de la solvència econòmica i financera: enlloc de l'import anual de 88.000,00 € ha de dir "import anual de 44.000,00 €". Es procedeix a la seva rectificació.
DIMARTS 22 DE MARÇ DE 2016 A LES 12.00 H AL SALÓ DE SESSIONS DE L'AJUNTAMENT ES PROCEDIRÀ A DONAR A COMPTE DE LA QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ GENERAL PRESENTADA I OBERTURA DEL SOBRE B
DOCUMENTS

Plec clàusules 01/03/2016 14:48:25 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant