Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

Pàgines: 12 34567
ESTAT NOM TIPUS
Suspesa SUBMINISTRAMENT, MODALITAT RÈNTING, D'UN VEHICLE DE TRANSPORT ADAPTAT [+] SUBMINISTRAMENT
Suspesa TRANSPORT ESCOLAR CURS 2014-2015 (PARCIAL) I SEGÜENTS [+] SERVEIS
Adjudicada definitivament MUSEITZACIO ESPAI GASTRONÒMIC CIDTBE [+] SERVEIS
Adjudicada definitivament MUSEITZACIO DEL CENTRE D'INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC DEL BAIX EBRE [+] SERVEIS
Adjudicada definitivament SUBARRENDAMENT BAR DEL VIVER D'EMPRESES. BAIX EBRE INNOVA [+] ALTRES
Adjudicada definitivament Subministrament, amb arrendament financer amb opció de compra, d'un sistema de climatització per a la seu comarcal [+] SUBMINISTRAMENT
Suspesa SUBMINISTRAMENT DE VEHICLE ADAPTAT PER AL TRANSPORT DE PERSONES AMB MOBILITAT RESTRINGIDA [+] SUBMINISTRAMENT
Suspesa SUBMINISTRAMENT DE VEHICLE ADAPTAT PER AL TRANSPORT DE PERSONES AMB MOBILITAT RESTRINGIDA [+] SUBMINISTRAMENT
En termini SUBMINISTRAMENT ELEMENTS PER A ESPAI DE FORMACIÓ DE CUINA [+] SUBMINISTRAMENT
Suspesa TRANSPORT ESCOLAR CURS 2014, 2015 I SEGÜENTS [+] SERVEIS
Pàgines: 12 34567