Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

Pàgines: 1234 567
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament REDACCIO DE PROJECTE I DIRECCIO D'OBRA DEL "CENTRE D'INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC DEL BAIX EBRE" [+] SERVEIS
Suspesa SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR ESCOLA REMOLINS DE TORTOSA. CURS 2013-2014 [+] SERVEIS
Suspesa SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR A LA COMARCA DEL BAIX EBRE [+] SERVEIS
Adjudicada definitivament ARRENDAMENT TERRENYS SANT ONOFRE [+] ALTRES
Adjudicada definitivament SUBARRENDAMENT ESTACIO D'ALDOVER PER A SERVEIS TURÍSTICS [+] ALTRES
Adjudicada definitivament SUBMINISTAMENT DE MENUS DEL MENJADOR ESCOLAR DE L’ESCOLA REMOLINS DE TORTOSA [+] SERVEIS
Adjudicada definitivament OBRES D'AMPLIACIÓ DEL VIVER D'EMPRESES BAIX EBRE INNOVA [+] OBRES
Suspesa SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR DE L'ESCOLA REMOLINS DE TORTOSA CURS 2012-2013. [+]
Adjudicada definitivament CONTRACTACIO DELS SERVEIS D'ASISTÈNCIA JURÍDICA I PSICOLÒGIA AL SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LA DONA DEL BAIX EBRE 01/2012 SERVEIS
Adjudicada definitivament CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DE LA COMARCA DEL BAIX EBRE: subministrament de bosses per a recollida selectiva [+] SUBMINISTRAMENT
Pàgines: 1234 567