Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

Pàgines: 123456 7
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament Adjudicació de l’ús privatiu del domini públic, mitjançant concessió administrativa, per a l’explotació per a ús turístic de l’antiga estació de tren de BENIFALLET 01/2010 ALTRES
Adjudicada definitivament EXPOSICIÓ PÚBLICA DELS PLECS PER A L'ADJUDICACIÓ DE L’ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC, MITJANÇANT CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA, PER A L’EXPLOTACIÓ PER A ÚS TURÍSTIC DE L’ANTIGA ESTACIÓ DE TREN D’ALDOVER 07/2009 ALTRES
Adjudicada definitivament EXPOSICIÓ PÚBLICA DELS PLECS PER A L'ADJUDICACIÓ DE L’ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC, MITJANÇANT CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA, PER A L’EXPLOTACIÓ PER A ÚS TURÍSTIC DE L’ANTIGA ESTACIÓ DE TREN DE BENIFALLET 6/2009 ALTRES
Adjudicada definitivament SERVEI PÚBLIC DEL TRANSPORT ADAPTAT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA 5-2009 SERVEIS
Adjudicada definitivament PLEC CLAUSULES ADMINISTRATIVES I TECNIQUES DEL CONTRACTE DE PRESTACIO DEL SERVEI ATENCIO A ALUMNES EDUCACIO INFANTIL, AMB GERMANS, ALUMNES EDUCACIO PRIMARIA DEL MATEIX CENTRE, AFECTATS PER AMPLIACI DE LA SISENA HORA I QUE NO USEN MENJADOR ESCOLAR 4-2009 SERVEIS
Adjudicada definitivament PLec de clàusules per a l'adjudicació del contracte de subministrament d'un vehicle autocar adaptat per a transport de persones amb mobilitat reduida 01-2009 SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament Plec de claùsules, mitjançant procediemnt negociat, per a la direcció de l'obra i coordinació de seguretat i salut del projecte constructiu de l'estació de bombament 3 de Deltebre 03-2009 OBRES
Adjudicada definitivament PLec de clàusules per a la contractació, mitjançant procediment negociat, de les obres d'il.luminació de túnels de la via verda del Baix Ebre 02-2009 OBRES
Adjudicada definitivament CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DE MENJADORS ESCOLARS DELS CENTRES: IES Camarles, IES Roquetes, IES Joaquim Bau (Tortosa), IES de l’Ebre (Tortosa), IES Mare de Deu de la Candelera (l’Ametlla de Mar) i CEIP Remolins (Tortosa) 2 SERVEIS
Adjudicada definitivament PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARES PER CONTRACTAR EL SERVEI TRANSPORT ESCOLAR A LA COMARCA DEL BAIX EBRE PER A RUTES A PRESTAR AMB TAXIS 1/2008 SERVEIS
Pàgines: 123456 7