Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

SERVEI MENJADOR ESCOLAR CURS 2015-2016. ESCOLES REMOLINS I LA MERCÈ DE TORTOSA

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 29 de juny de 2015


Obertura de pliques: SOBRE 2 30.07.2015 - 10.30 --- SOBRE 3 04.08.2015 11.00

Obtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

PLECS DE CLAUSULES 04/06/2015 19:08:44 *

ANNEX 1 AL PLEC 05/06/2015 13:58:34 *

ANUNCI DOGC 05/06/2015 15:08:20 *

ANNEX 1 AMB DADES AMPLIADES 15/06/2015 14:19:17 *

MESA DE CONTRACTACIO 29/07/2015 10:17:07 *

PROPOSTA CLASSIFICACIÓ OFERTES 06/08/2015 15:29:17 *

ADJUDICACIÓ 07/08/2015 15:35:31 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant