Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

OBRES “CONSTRUCCIÓ D’UN ANELL VIARI TURÍSTIC” A EXECUTAR ALS TERMES MUNICIPALS D’AMPOSTA I SANT CARLES DE LA RÀPITA

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 01 de juliol de 2015


Obertura de pliques: 04-08-2015 / 10.00 HORES - SALA DELTA DE L'EBRE SEU COMARCAL

Obtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

PLECS DE CLAUSULES 04/06/2015 19:10:54 *

PROJECTE TRAM LA RAPITA 04/06/2015 19:18:50 *

PROJECTE TRAM AMPOSTA 04/06/2015 19:18:52 *

ANUNCI LICITACIO DOGC 05/06/2015 15:08:47 *

MESA DE CONTRACTACIO 27/07/2015 15:10:45 *


PROPOSTA CLASSIFICACIO 04/09/2015 12:52:36 *

ADJUDICACIO 09/09/2015 09:25:06 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant