Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

OBRES ARRANJAMENT GR 92 ALS TERMES DE L'AMETLLA DE MAR, L'AMPOLLA I EL PERELLÓ

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObertura de pliques: DIJOUS DIA 3 DE SETEMBRE DE 2015 A LES 9.30 HORES

Obtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS


PROJECTE TÈCNIC 07/08/2015 13:09:17 *

PÚBLICACIÓ DOGC 12/08/2015 11:24:00 *

CORRECCIO ERRADA DELPLEC 14/08/2015 14:10:28 *

ESMENA PUBLICACIÓ DOGC 19/08/2015 08:12:32 *

MESA DE CONTRACTACIÓ 02/09/2015 08:21:00 *


PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ 15/09/2015 14:49:36 *

ADJUDICACIO 13/04/2016 18:26:46 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant