Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

“Disseny d’un servei d’inserció laboral a la comarca del Baix Ebre”.

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: SRV012016

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 19 de març de 2016


Obertura de pliques: 29.03.2016 - 14.30 hores sobre 2 / 04.04.2016 - 12.00 hores sobre 3

Obtenció documentació tècnica:
ESMENA PLEC TÈCNIC CLAUSULA T.2.2 . Pressupost degudament desglossat per conceptes. NO PROCEDEIX LA PRESENTACIÓ DEL PRESSUPOST Vegeu document annex

DOCUMENTS

PLECS DE CLAUSULES 26/02/2016 10:26:17 *

ANUNCI DOGC 26/02/2016 10:26:20 *

PLEC TECNIC ESMENAT 10/03/2016 14:03:14 *

MESA DE CONTRACTACIÓ 16/03/2016 14:05:52 *


RESOLUCIO RECURS REPOSICIO 11/05/2016 18:28:20 *

ADJUDICACIO 11/05/2016 18:28:22 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant