Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

SUBARRENDAMENT ESTACIO ALDOVER

Adjudicada provisionalment Núm. Expedient: subarrendament

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Altres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 16 d'abril de 2016


Obertura de pliques: 26.04.2016

Obtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

PLECS ADMINISTRATIU I TÈCNIC 22/03/2016 19:52:15 *

ANUNCI DOGC 01/04/2016 14:06:54 *

MESA DE CONTRACTACIO 22/04/2016 14:05:43 *

ADJUDICACIO 18/05/2016 17:33:37 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant