Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

Adjudicació de l’ús privatiu del domini públic, mitjançant concessió administrativa, per a l’explotació per a ús turístic de l’antiga estació de tren d'ALDOVER

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 02/2010

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Altres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 21 de gener de 2010


Obertura de pliques: 22 de gener de 2010 a les 12.00 hores
ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 26 de gener de 2010

Data d'adjudicació definitiva: 12 de febrer de 2010

Adjudicatari:

Adjudicatari: Sr. Fernando Agustín Calafell Mascarell


DOCUMENTS

ACORD D'ADJUDICACIO PROVISIONAL 26/01/2010 16:32:05 *

ANUNCI DE LICITACIO 26/01/2010 16:32:08 *

ANUNCI DE CORRECCIO 26/01/2010 16:32:14 *

ACORD D'ADJUDICACIO DEFINITIVA 17/02/2010 13:46:36 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant