Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

CONSORCI PER LA GESTIÓ DE RESIDUS DE LA COMARCA DEL BAIX EBRE: SUBMINISTRAMENT CAMIONS

Adjudicada provisionalment Núm. Expedient: 01/2010

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Subministrament


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 10 de juny de 2010


DOCUMENTS


PLECS DE CLÀUSULES TÈCNIQUES 22/04/2010 14:10:52 *

ANUNCI DOGC 26/05/2010 15:10:58 *

ACORD D'ADJUDICACIO PROVISIONAL 20/07/2010 16:44:07 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant