Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

CONSORCI PER LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA COMARCA DE BAIX EBRE: DEIXALLERIA DE CAMARLES

En termini Núm. Expedient: 02/2010

DADES DEL CONTRACTE


Obtenció documentació tècnica:
EXPOSICIÓ PÚBLICA DE L'APROVACIÓ INICIAL DEL  PROJECTE D'OBRES: Data límit per presentar al.legacions 28 de maig de 2010

DOCUMENTS


PROJECTE D'OBRES 23/04/2010 13:03:32 *

PLEC ADMINISTRATIU 27/04/2010 14:20:59 *

PLEC TÈCNIC 27/04/2010 14:21:04 *

ANUNCI DOGC 27/04/2010 14:21:08 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant