Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

CONTRACTACIÓ DE LA REALITZACIÓ DE L’ESTUDI SOBRE ESTRATÈGIES DE CREIXEMENT AL CLÚSTER D’ALIMENTACIÓ DE LES TERRES DE L’EBRE

En tràmit Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

PROCEDIMENT NEGOCIAT: EXPOSICIÓ PUBLICA DELS PLECS

L'adjudicació d'aquest contracte es durà a terme per procediment negociat per la qual cosa l'òrgan de contractació invitarà a la presentació d'ofertes a tres empreses amb capacitat per executar l'objecte del contracte.

 

DOCUMENTS

PLEC ADMINISTRATIU 04/06/2010 17:18:04 *

PLEC TÈCNIC 04/06/2010 17:18:08 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant