Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA COMARCA DEL BAIX EBRE

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 03/2010

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: SubministramentObtenció documentació tècnica:
Procediment d’adjudicació del contracte de subministrament de  cubells i adhesius per a la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals a la comarca del Baix Ebre mitjançant procediment negociat sense publicitat

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 28-maig-2010

Data d'adjudicació definitiva: 23-juny-2010

Adjudicatari:

Adjudicatari: ALQUIENVAS, SL


DOCUMENTS

adjudicació provisional 08/06/2010 17:31:55 *

adjudicació definitiva 30/06/2010 15:01:30 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant