Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA COMARCA DEL BAIX EBRE: Contracte de subministrament de bosses de polièster plegables

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 04/2010

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: SubministramentADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 28-06-2010

Adjudicatari:

Adjudicatari: GRAFICA DAURADA, SL


DOCUMENTS

RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ DEFINTIVA 30/06/2010 14:47:55 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant