Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARES PER CONTRACTAR EL SERVEI TRANSPORT ESCOLAR A LA COMARCA DEL BAIX EBRE PER A RUTES A PRESTAR AMB TAXIS

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 1/2008

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 22 d'agost de 2008


Obertura de pliques: 26/08/2008
ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 10/09/2008

Data d'adjudicació definitiva: 26/09/2008

Adjudicatari:

Adjudicatari: TDE Taxi, S.L.


Import: -

DOCUMENTS

Plec clàusules administratives 10/11/2008 12:22:57 *

Adjudicació provisional 10/11/2008 12:23:12 *

Adjudicació definitiva 10/11/2008 12:23:25 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant