Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DE MENJADORS ESCOLARS DELS CENTRES: IES Camarles, IES Roquetes, IES Joaquim Bau (Tortosa), IES de l’Ebre (Tortosa), IES Mare de Deu de la Candelera (l’Ametlla de Mar) i CEIP Remolins (Tortosa)

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 01 d'agost de 2008


Obertura de pliques: 05/08/2008
ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 26/08/2008

Data d'adjudicació definitiva: 10/09/2008

Adjudicatari:

Adjudicatari: CUINA GESTIÓ, S.L.


Import: -

DOCUMENTS

Plec clàusules administratives 10/11/2008 12:01:50 *

Plec prescripcions tècniques 10/11/2008 11:56:10 *

Annex 2 10/11/2008 11:56:28 *

Annex 3 10/11/2008 11:56:40 *

Annex 3 monitors 10/11/2008 11:56:54 *

Annex 4 10/11/2008 11:57:06 *

Centres amb cuina in situ 10/11/2008 11:57:18 *


Adjudicació definitiva 10/11/2008 11:57:50 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant