Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL “PROJECTE DE VIA CICLOTURÍSTICA TORTOSA-L’ALDEA”

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresDOCUMENTS

PROJECTE MEMORIA 19/10/2010 12:45:42 *

PROJECTE OBRES TRAM 1 19/10/2010 12:45:50 *

PROJECTE OBRES TRAM 2 19/10/2010 12:46:09 *

PROJECTE OBRES TRAM 3 19/10/2010 12:46:23 *

PROJECTE PRESENTACIÓ 19/10/2010 12:46:30 *

PROJECTE SENYALS 19/10/2010 12:46:36 *

ANUNCI DOGC PROJECTE 20/10/2010 11:01:43 *

ACORD DE PROPOSTA D'ADJUDICACIO 21/12/2010 12:19:22 *

ADJUDICACIÓ 30/12/2010 14:43:31 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant