Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

CONTRACTE DE SERVEIS PER L’ ELABORACIÓ D’UN INVENTARI DE LES CONSTRUCCIONS RURALS DEL BAIX EBRE

Suspesa Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

PROCEDIMENT NEGOCIAT.

 

EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL PLEC: 20 dies des de la publicació

 

 

DOCUMENTS

plec de clàusules 31/12/2010 13:59:24 *

CORRECCIO ERRADA 13/01/2011 15:57:41 *

DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT 21/03/2011 13:43:16 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant