Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

CONTRACTE DE SERVEI PER A Dissenyar model de gestió de turisme rural amb criteris d’integració en l’àmbit rural i de rendibilitat econòmica

Suspesa Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisDOCUMENTS

PLEC DE CLAUSULES 25/01/2011 16:49:30 *

DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT 21/03/2011 13:42:44 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant