Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DE LA COMARCA DEL BAIX EBRE: subministrament de bosses per a recollida selectiva

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: SubministramentDOCUMENTS* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant