Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

CONTRACTACIO DELS SERVEIS D'ASISTÈNCIA JURÍDICA I PSICOLÒGIA AL SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LA DONA DEL BAIX EBRE

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 01/2012

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 31 de març de 2012


Obtenció documentació tècnica:

Contractació de serveis professionals per al Serveis  d'Informació i Atenció a la Dona (SIAD) del Baix Ebre:

- Assistència jurídica

- Atenció psicolòrgica

DOCUMENTS


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant