Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

PLec de clàusules per a l'adjudicació del contracte de subministrament d'un vehicle autocar adaptat per a transport de persones amb mobilitat reduida

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 01-2009

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Subministrament


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 12 de març de 2009


Obertura de pliques: 16 de març de 2009 a les 12.00 hores
ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 17 d'abril de 2009

Data d'adjudicació definitiva: 22 de maig de 2009

Adjudicatari:

Adjudicatari: MAN VEHICULOS INDUSTRIALES, SAU (Delegació Barcelona)


Import: 162.022,00 € més IVA

DOCUMENTS


Clausules tecniques 18/02/2009 12:45:54 *

Clausules administratives 18/02/2009 12:45:58 *

Resultat de la obertura d'ofertes 17/03/2009 12:16:55 *


Acord adjudicació provisional 24/04/2009 08:28:06 *

Acord adjudicació definitiva 27/05/2009 09:12:36 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant