Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

PLec de clàusules per a la contractació, mitjançant procediment negociat, de les obres d'il.luminació de túnels de la via verda del Baix Ebre

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 02-2009

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 27 de febrer de 2009


ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 19 de març de 2009

Data d'adjudicació definitiva: 6 d'abril de 2009

Adjudicatari:

Adjudicatari: TECNOSERVEIS DELMAR, SLL


Import: 60.147,95 €, més 9.623,67 € d’IVA

DOCUMENTS

Clausules administratives 18/02/2009 12:54:47 *

Clausules tecniques 18/02/2009 12:54:51 *
* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant