Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

Plec de claùsules, mitjançant procediemnt negociat, per a la direcció de l'obra i coordinació de seguretat i salut del projecte constructiu de l'estació de bombament 3 de Deltebre

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 03-2009

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 20 de febrer de 2009


ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 3 de març de 2009

Data d'adjudicació definitiva: 2de març de 2009

Adjudicatari:

Adjudicatari: SAEM ENGINYERIA, SL


Import: 25.667,30 € (IVA no inclòs)

DOCUMENTS

Clausules administratives 18/02/2009 13:00:38 *

Clausules tecniques 18/02/2009 13:00:43 *
* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant