Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

OBRES DEL CENTRE D'INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC DEL BAIX EBRE

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 26 de novembre de 2013


Obertura de pliques: SOBRE NÚM. 2: 03-12-2013 / 14.00 hopres - SOBRE NUM. 3 : 16-12-2013 / 14.00 hores

Obtenció documentació tècnica:
Aquesta actuació està cofinançada pel FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4 (desenvolupament sostenible local i urbà). PROJECTE D'OBRES. APROVACIÓ INICIAL: Anuncis d'exposició pública del projecte al BOPT i al DOGC de data 31.10.2013. OBTENCIÓ DEL PROJECTE: sol.licitar a secretaria@baixebre.cat PLEC DE CLÀUSULES DE LICITACIÓ: APROVACIÓ INICIAL: Anuncis d'exposició pública del projecte al DOGC de data 30.10.2013 i al BOPT de data 31.10.2013. Visita tècnica explicativa per conèixer l’espai i les actuacions a realitzar. Data: dimarts, dia 12 de novembre de 2013 Hora: 9.00 hores Adreça: Carrer Estació, 53 – 43580 DELTEBRE

DOCUMENTS


ACCÉS AL PROJECTE TÈCNIC 31/10/2013 16:18:13 *VISITA A LES INSTAL.LACIONS 06/11/2013 11:12:10 *


PUNTUACIO CRITERIS SUBJECTIUS 16/12/2013 17:09:51 *

RESULTAT OFERTES ECONOMIQUES 16/12/2013 17:09:53 *


ACORD ADJUDICACIO 20/01/2014 13:01:39 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant