Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

CAMINS COMARCALS 2013

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObtenció documentació tècnica:
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT. Presentació d'ofertes per invitació de l'òrgan de contractació. ANUNCI D'EXPOSICIÓ PUBLICA DELS PLECS: data límit per presentar al.legacions 27.11.2013

DOCUMENTS


PLEC DE CLÀUSULES 19/11/2013 15:55:32 *

ACORD PROPOSTA ADJUDICACIO 13/01/2014 14:35:54 *

ACORD ADJUDICACIO 22/01/2014 16:44:07 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant