Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

PLEC CLAUSULES ADMINISTRATIVES I TECNIQUES DEL CONTRACTE DE PRESTACIO DEL SERVEI ATENCIO A ALUMNES EDUCACIO INFANTIL, AMB GERMANS, ALUMNES EDUCACIO PRIMARIA DEL MATEIX CENTRE, AFECTATS PER AMPLIACI DE LA SISENA HORA I QUE NO USEN MENJADOR ESCOLAR

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 4-2009

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 25 de juny de 2009


Obertura de pliques: 29 de juny de 2009
ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 10 de juliol de 2009

Data d'adjudicació definitiva: 12 d'agost de 2009

DOCUMENTS


ACORD D'ADJUDICACIÓ PROVISIONAL 14/07/2009 12:38:39 *

ACORD D'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA 13/08/2009 08:47:59 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant