Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

MANTENIMENT DEL PARC EÒLIC DEL BAIX EBRE

Adjudicada provisionalment Núm. Expedient: PARC EÒLIC BAIX EBRE, SA

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 26 de maig de 2014


Obtenció documentació tècnica:

CONTRACTE PRIVAT . EMPRESA SECTOR PÚBLIC
DOCUMENTS

PLEC DE CONDICIONS- CATALA 12/05/2014 18:05:04 *

PLIEGO DE CONDICIONES- CASTELLANO 12/05/2014 18:05:07 *

ANUNCI DOGC 14/05/2014 12:03:49 *

ACLARIMENT CONSULTA 21/05/2014 17:15:22 *

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL 25/07/2014 11:25:36 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant