Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

OBRES DE CONDICIONAMENT DE L'ESPAI ANOMENAT PLAÇA DELS SEQUERS - DELTEBRE

Adjudicada provisionalment Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 11 de juny de 2014


Obertura de pliques: 17.JUNY.2014 . 14.00 HORES. SEU DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

Obtenció documentació tècnica:
PROJECTE TÈCNIC

DOCUMENTS

PROJECTE TÈCNIC PLAÇA SEQUERS 15/05/2014 12:15:54 *


PLEC CLÀUSULES LICITACIÓ 15/05/2014 12:16:00 *

ANUNCI LICITACIO DOGC 16/05/2014 09:00:34 *


DATES MESA DE CONTRACTACIÓ 12/06/2014 17:34:21 *

PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ 29/07/2014 15:35:12 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant