Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

Subministrament, amb elaboració, de menús del menjador escolar de les escoles de la comarca del Baix Ebre gestionades pel Consell Comarcal.

Adjudicada provisionalment Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Subministrament


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 12 de juliol de 2014


Obtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

ANUNCI LICITACIO DOGC 19/06/2014 11:24:39 *


MESA DE CONTRACTACIÓ 18/07/2014 14:09:26 *


ADJUDICACIO 09/10/2014 14:42:48 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant