Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

TRANSPORT ESCOLAR CURS 2014, 2015 I SEGÜENTS

Suspesa Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 04 d'agost de 2014


Obertura de pliques: 06-08-2014. VARIABLE AMB INFORMACIÓ AL PERFIL DEL CONTRACTANT

Obtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

PLEC DE CLÀUSULES 30/06/2014 15:08:24 *


ANUNCI DOGC 01/07/2014 11:01:59 *

ESMENA ERRADA PLEC DE CLÀUSULES 10/07/2014 15:07:12 *

MESA DE CONTRACTACIO 07/08/2014 09:39:42 *

PROPOSTA CLASSIFICACIÓ OFERTES 09/09/2014 16:42:57 *

RESOLUCIO RECURS 02/12/2014 16:50:59 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant