Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

SUBMINISTRAMENT DE VEHICLE ADAPTAT PER AL TRANSPORT DE PERSONES AMB MOBILITAT RESTRINGIDA

Suspesa Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Subministrament


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 15 de setembre de 2014


Obtenció documentació tècnica:

PROCEDIMENT SUSPÈS PER RESOLUCIÓ DE GERÈNCIA DE DATA 25 DE SETEMBRE DE 2014
DOCUMENTS

PLEC ADMINISTRATIU 30/12/2014 17:13:32 *

PLEC TECNIC 30/12/2014 17:13:35 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant