Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

Subministrament, amb arrendament financer amb opció de compra, d'un sistema de climatització per a la seu comarcal

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Subministrament


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 15 de setembre de 2014


Obtenció documentació tècnica:

OBERTURA OFERTES Obertura sobre núm. 2 23.09.2014 14.30 ACTE PÚBLIC Sala Delta de l’Ebre Seu del Consell Comarcal Obertura sobre núm. 3 29.09.2014 14.00 ACTE PÚBLIC Sala Delta de l’Ebre Seu del Consell Comarcal CANVI DE DATA OBERTURA SOBRE 3 Nova data: divendres, 3 d'octubre de 2014 - 14.00 hores
DOCUMENTS

PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 14/08/2014 10:43:14 *

PLEC CLÀUSULES TÈCNIQUES 14/08/2014 10:43:17 *

MESA DE CONTRACTACIÓ 19/09/2014 11:49:49 *

NOVA DA TA ACTE OBERTURA SOBRE 3 29/09/2014 08:36:22 *

OFERTES 06/10/2014 15:23:23 *

CLASSIFICACIÓ I REQUERIMENT 29/10/2014 18:27:43 *

ADJUDICACIÓ 11/11/2014 16:59:26 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant