Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

SUBARRENDAMENT BAR DEL VIVER D'EMPRESES. BAIX EBRE INNOVA

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Altres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 08 d'octubre de 2014


Obtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS


ANUNCI DOGC 18/09/2014 13:00:03 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant