Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

MUSEITZACIO DEL CENTRE D'INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC DEL BAIX EBRE

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 08 de novembre de 2014


Obtenció documentació tècnica:
PROJECTE TÈCNIC: https://www.dropbox.com/s/j10c6fuytmwe79s/cidet%20projecte%20museitzacio%20final%2009_10_2014%20(1).pdf Aquesta actuació està cofinançada pel FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4 (desenvolupament sostenible local i urbà).

Si sorgeixen discrepàncies del text del plec de clàusules entre les versions en català i castellà, prevaldrà el text de la versió original en català.
DOCUMENTS

PLEC DE CLAUSULES 21/10/2014 09:16:01 *

ANUNCI DOGC 21/10/2014 09:16:04 *

PLIEGO DE CLAUSULAS 04/11/2014 12:25:47 *

MESA DE CONTRACTACIÓ 13/11/2014 18:42:37 *

CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES 28/11/2014 14:54:04 *

ACORD ADJUDICACIO 17/12/2014 15:00:53 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant