Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

MUSEITZACIO ESPAI GASTRONÒMIC CIDTBE

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 12 de novembre de 2014


Obtenció documentació tècnica:
PROJECTE TÈCNIC: Enllaç per obtenir el projecte tècnic https://www.dropbox.com/s/pdjy1vlzzesyibb/cidet%20projecte%20espai%20gastronomic%20final%2009_10_2014%20(1).pdf

DOCUMENTS

PLECS DE CLAUSULES 21/10/2014 09:20:44 *

ANUNCI DOGC 23/10/2014 12:39:57 *

MESA DE CONTRACTACIO 13/11/2014 18:41:02 *

PROPOSTA CLASSIFICACIÓ EMPRESES 28/11/2014 15:07:01 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant