Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

TRANSPORT ESCOLAR CURS 2014-2015 (PARCIAL) I SEGÜENTS

Suspesa Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 22 de gener de 2015


Obertura de pliques: 26-01-2015

Obtenció documentació tècnica:

MODIFICACIÓ DE PLEC: Acord de la Comissió de Govern d'estimació d'al·legacions i modificació de plecs. NOU TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 22 de gener de 2015
DOCUMENTS


ANUNCI DOUE 02/12/2014 18:08:39 *

ANUNCI DOGC 04/12/2014 10:15:57 *

CORRECCIO ERRADA DELPLEC 04/12/2014 10:44:49 *


PLEC AMB MODIFICACIONS 16/01/2015 13:50:56 *

SUSPENSIO PROCEDIMENT 20/02/2015 10:35:39 *


ACORD DE DESISTIMENT 22/06/2015 10:11:56 *

ADJUDICACIO PARCIAL 18/05/2016 17:29:51 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant