Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

SERVEI PÚBLIC DEL TRANSPORT ADAPTAT PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 5-2009

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 05 d'agost de 2009


Obertura de pliques: 12 d'agost de 2009
ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 12 d'agost de 2009

Data d'adjudicació definitiva: 31 d'agost de 2009

Adjudicatari:

Adjudicatari: DIVERSOS


DOCUMENTS

Plec clausules administratives 09/07/2009 12:11:06 *

PLec clausules tecniques 08/07/2009 14:57:44 *

ACORD ADJUDICACIÓ PROVISIONAL 13/08/2009 08:45:33 *

ACORD ADJUDICACIÓ DEFINITIVA 01/09/2009 10:04:19 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant