Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

SUBMINISTRAMENT, MODALITAT RÈNTING, D'UN VEHICLE DE TRANSPORT ADAPTAT

Suspesa Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Subministrament


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 23 de gener de 2015


Obtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

PLEC ADMINISTRATIU 30/12/2014 17:18:20 *

PLEC TÈCNIC 30/12/2014 17:18:21 *

ANUNCI DOGC 12/01/2015 16:21:39 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant