Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DISSENY DEL LLOC WEB “Xarxa EbreBiosfera més l’aplicació de l’aplicació per a Smartphone vinculada”

Adjudicada provisionalment Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 31 de gener de 2015


Obertura de pliques: SOBRE 2: 04.02.2015 / 13.00 HORES -- SOBRE 3 06.02.2015 / 11.00 HORES

Obtenció documentació tècnica:

DATA LIMIT PRESENTACIÓ OFERTES: 31-01-2015 ACTUACIÓ SUBVENCIONADA PER: - PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - DIRECCIÓ GENERAL DE TURISME. DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ. GENERALITAT DE CATALUNYA
DOCUMENTS


PLEC TÈCNIC 30/12/2014 17:40:07 *


ANUNCI LICITACIO DOGC 12/01/2015 16:28:00 *

ACTUACIONS MESA DE CONTRACTACIÓ 02/02/2015 13:33:48 *

PROPOSTA CLASSIFICACIÓ OFERTES 24/02/2015 18:20:15 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant