Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

DESPLAÇAMENT D’EMBARCADOR AL RIU EBRE

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 25 de febrer de 2015


Obertura de pliques: 6 de març de 2015 - 12.00 hores

Obtenció documentació tècnica:

ACTUACIÓ SUBVENCIONADA PER: - PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - DIRECCIÓ GENERAL DE TURISME. DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ. GENERALITAT DE CATALUNYA
DOCUMENTS


PROJECTE TÈCNIC 29/01/2015 15:05:42 *

MILLORES ANNEXES AL PROJECTE 29/01/2015 15:05:45 *

ANUNCI AL DOGC 30/01/2015 09:49:25 *

MESA DE CONTRACTACIÓ 02/03/2015 13:30:52 *

VALORACIÓ DE LES OFERTES 13/03/2015 10:55:55 *

PROPOSTA ADJUDICACIO 23/03/2015 17:03:28 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant