Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

MILLORA DE LA MOBILITAT I L'ACCESSIBILITAT A LA VIA VERDA

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 09 de març de 2015


Obertura de pliques: 17-03-2015 / 13.00 hores

Obtenció documentació tècnica:

ACTUACIÓ SUBVENCIONADA PER: - PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - DIRECCIÓ GENERAL DE TURISME. DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ. GENERALITAT DE CATALUNYA
DOCUMENTS

PROJECTE TÈCNIC 05/02/2015 13:36:35 *

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES 05/02/2015 14:18:28 *

ANUNCI DOGC 11/02/2015 09:57:03 *

MESA DE CONTRACTACIÓ 16/03/2015 14:24:38 *


ADJUDICACIO 21/05/2015 11:06:01 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant