Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

REMODELACIÓ DE DUTXES I NOVA SENYALITZACIÓ DE PLATGES DE L'AMETLLA DE MAR

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 05 de maig de 2015


Obertura de pliques: 08-05-2015 / 14.00 . Sala delta de l'Ebre . Seu del Consell Comarcal del Baix Ebre

Obtenció documentació tècnica:
S'ESMENA EL PLEC TÈCNIC ATÈS QUE S'HA COMPROVAT QUE AL TRASPASSAR EL DOCUMENT A PDF VA QEDAR MAL IMPRES EL QUADRE DE PRESENTACIÓ d'OFERTES I ES VA OMETRE LA SEGÜENT REFERÈNCIA AL FET QUE CALIA ADJUNTAR REFERÈNCIES TÈCNIQUES

DOCUMENTS


ANUNCI DOGC 10/04/2015 13:03:28 *


MEMORIA 21/04/2015 12:05:35 *

AMIDAMENTS I PRESSUPOST 21/04/2015 12:05:39 *

PLANOLS 21/04/2015 12:05:43 *

PLEC ESMENAT 30/04/2015 13:21:50 *

ACTUACIONS MESA DE CONTRACTACIO 06/05/2015 11:47:00 *


ADJUDICACIÓ 08/06/2015 13:51:09 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant