Perfil de Contractant del CC del Baix Ebre

SUBMINISTRAMENT PRODUCTES BIOCIDES TRACTAMENT MOSQUIT EN ZONES D'ARROSSARS

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: COPATE SUB01/2015

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Subministrament


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 30 d'abril de 2015


Obtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

PLEC ADMINISTRATIU I TECNIC 24/04/2015 11:11:13 *

ANUNCI AL DOGC 24/04/2015 11:11:15 *

PLIEGO ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO 24/04/2015 11:11:17 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant